Brussel verdient een beter bestuur.

Voor CD&V is goed bestuur geen luxe; het is een noodzaak.

Het is tijd om de balans te herstellen en een overheid te creëren die haar burgers dient, in plaats van hen te betuttelen.

We zijn tegen het etatisme.

De overheid kan niet elk probleem oplossen, de overheid kan niet in elk detail van het samenleven betrokken zijn. Wij geloven in de kracht van het individu en de gemeenschap om vanuit de vertrekken.

Het is aan de overheid om zich te focussen op haar kerntaken en daarnaast het vrij initiatief te ondersteunen waar nodig.

Daarnaast moet elke overheid die bevoegd is zijn verantwoordelijkheid nemen in Brussel en samenwerken met overheden die ook nodig zijn om de problemen op te lossen.

Het is tijd om het spel van naar elkaar te wijzen te stoppen.

1. Brussel moet focussen op zijn kerntaken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft essentiële bevoegdheden (inzake mobiliteit, infrastructuur, veiligheid, tewerkstelling, leefmilieu, ruimtelijke ordening, openbare netheid, huisvesting, enz.) die van cruciaal belang zijn voor het dagelijks leven van de Brusselaars.

Er moet een rationalisering komen in de wildgroei aan gewestelijke paregionale instellingen en agentschappen.

De huidige versnippering van belangrijke gewestelijke bevoegdheden inzake huisvestingsbeleid, economische ontwikkeling, en dergelijke meer leiden niet alleen tot een verspilling van middelen maar vormen ook een obstakel voor een efficiënt beleid.

We moeten beslissen wat de kerntaken zijn van onze Brusselse overheid.

Voor ons zijn dit voorbeelden van beslissingen die niet behoren tot de kerntaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • een nieuw groot museum Kanal
  • een nieuw nationaal voetbalstadion
  • grootschalige culturele evenementen
  • een nieuwe biertempel
  • bepaalde budgetten zoals voor de promotie van Brussel, Brussels Houses in Barcelona en Milaan, enz.

Er zijn ook binnen het reguliere beleid voorbeelden van zeer kostelijke beleidsmaatregelen die niet meer behoren tot de kerntaak. De GECO-financiering is een goed voorbeeld. Deze oude tewerkstellingsmaatregel legt niet alleen een grote financiële druk op ACTIRIS maar neemt ook de focus weg van een aanklampend activeringsbeleid. Het is een goed voorbeeld van een voorbijgestreefde tewerkstellingsmaatregel die verveld is tot verkapte financiering van tewerkstelling in de sociale sector. Deze oude statuten moeten uitdoven.

2. Versterking van de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen Brussel.

Er moet in Brussel een echt kerntakendebat komen om te komen tot een efficiënte en duidelijke taakverdeling tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeentebesturen.

Daarbij moeten een coherent grootstedelijk beleid en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking de twee basisprincipes te zijn.

We hechten groot belang aan een coherent (stads)gewestelijk beleid en willen daarvoor het politieke zwaartepunt verder verschuiven van gemeenten naar het gewest.

CD&V is van mening dat er meer efficiëntiewinst kan geboekt worden door nog een aantal beleidsdomeinen over te hevelen.

Rond ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, parkeerbeleid, ICT, huisvesting, arbeidsmarktbeleid, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, leefmilieu, huisvuilophaling, veiligheid en netheid moet het gewest worden versterkt ten opzichte van de gemeenten, waarbij een hoog niveau van dienstverlening primordiaal is. De lokale besturen kunnen hier – als bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat – een raadgevende rol spelen.

Dit zijn maar een paar zaken dat ik voorstel op vlak van een beter bestuur in Brussel. 

Voor een volledig overzicht, bezoek de link hieronder.