Brussel moet betaalbaar blijven.

Wonen is een basisrecht.

Iedere Brusselaar heeft recht op die veilige, kwalitatieve en betaalbare plek.

Jammer genoeg wordt het voor velen steeds moeilijker om een betaalbare en kwalitatieve woning te vinden.

Of het nu gaat om

  • een 18-jarige kotstudent-in-spe
  • twintigers die de ouderlijke woonst verlaten en misschien voor het eerst gaan samenwonen
  • dertigers die een ruimere gezinswoning zoeken of -
  • 55-plussers die nu de kinderen uit huis zijn, op zoek zijn naar een appartement.

Brusselaars vinden nog moeilijk een thuis.

Hoog tijd om in Brussel van wonen een topprioriteit te maken.

1. Er is nood aan één sterk gewestelijk woonbeleid.

Het woonbeleid in Brussel is versnipperd.

De gewestelijke overheid en de lokale overheden voeren een beleid rond huisvesting en stedenbouw dat onvoldoende op elkaar is afgestemd. Nochtans stopt het spel van vraag en aanbod en de prijszetting van woningen niet aan de gemeentegrenzen.

Het woonproblematiek moet op gewestelijk niveau worden aangepakt.

Voor CD&V moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de coördinatie van het Brusselse woonbeleid in handen nemen om zo tot een uniform en rechtlijnig beleid te kunnen komen. Bij ruimtelijke planning kan of moet daarbij wel telkens rekening gehouden worden met lokale inspraak om de specificiteit van bepaalde buurten of gemeenten volop te kunnen benutten.

Vandaag zitten de bevoegdheden Huisvesting, Stedenbouw, Territoriale Ontwikkeling en stadsvernieuwing bij drie verschillende regeringsleden. We pleiten ervoor dat deze portefeuilles worden samengevoegd en worden toegewezen aan één regeringslid zodat een daadkrachtiger en geïntegreerd woonbeleid gevoerd kan worden.

2. We voeren de leegstandbestrijding fors op.

In Brussel staan tussen 17.200 en 26.400 woningen leeg, zijn er talrijke ongebruikte verdiepingen boven winkels, en 1.500.000 m² leegstaande kantoren die deels zouden kunnen worden omgebouwd tot woningen.

Die leegstaande woningen, kantoren en andere gebouwen zijn niet enkel een erg zichtbaar probleem, maar hebben ook heel wat negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van ons Gewest.

3. Het aankopen van een woning betaalbaar houden.

Het wordt stilletjes aan onmogelijk om een woning aan te kopen in het Brussels Gewest. 

Het Brussels Gewest wordt jaar na jaar geconfronteerd met een significante stadsvlucht.

Wie er wel nog in slaagt om in Brussel een woning te verwerven, moet vaak meer dan een derde van het beschikbare maandelijkse gezinsinkomen reserveren voor de afbetaling van een hypothecaire lening. Dan komen er voor de alleenstaanden nog gewestelijke en gemeentelijke belastingen bij die ze alleen moeten dragen.

CD&V zet zich in voor het (fiscaal) aantrekkelijk maken van de stad en het tegengaan van de stadsvlucht door middel van gerichte beleidsmaatregelen.

  • We maken de aankoop van een eerste en enige woning verder aantrekkelijk voor Brusselaars. Vandaag is de eerste 200.000 euro van de aankoopsom vrijgesteld van registratierechten, het zogenoemde abattement, en dit voor zover de aankoopsom niet hoger is dan 600.000 euro. Voor het aankoopbedrag boven het abattement betaal je vandaag 12,5%. We behouden het abattement en we willen de registratierechten voor de aankoopschijf tussen 200.000 euro en 600.000 euro verlagen van 12,5% naar 6%. Voor aankopen boven de 600.000 euro geldt geen abattement en bedragen de registratierechten 12,5%. Zo maken we het verwerven van een woning toegankelijker voor gezinnen.
  • Ook op energetisch vlak moet er werk gemaakt worden van toegankelijke en haalbare abattementen. Het huidige systeem speelt te veel in de kaart van kapitaalkrachtige eigenaars, aangezien de lagere en eenpersoonsinkomens vaak niet over de middelen beschikken om dergelijke ingrijpende energetische renovaties door te voeren. Door het energetische abattement rechtvaardiger te maken, zetten we zowel ecologisch als sociaaleconomisch een stap vooruit.
  • Het ontwikkelen van betaalbare woonprojecten die tegemoetkomen aan de behoeften van gezinnen en alleenstaanden, met inbegrip van gezinswoningen en appartementen met redelijke huurprijzen. We moeten daarbij durven kijken naar nieuwe woonmodellen en woonvormen voor de verschillende levensfases, of het loskoppelen van gebouwen en gronden zoals bij CLT het geval is.

Dit zijn maar een paar zaken dat ik voorstel op vlak van een beter bestuur in Brussel. 

Voor een volledig overzicht, bezoek de link hieronder.