De Brusselse overheden geven vertrouwen aan burgers en middenveld.

Het middenveld in Brussel kent de problemen en de uitdagingen van het terrein het beste. Laten we ze vertrouwen en ondersteunen in het verbeteren van onze stad.

CD&V gelooft in de kracht van het middenveld. We erkennen het middenveld als een belangrijke gesprekspartner, ondersteunen voldoende de werking van het middenveld en geven hen ruimte en vertrouwen om initiatief te nemen en te experimenteren met nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen.

1. Polarisatie en gebrek aan burgerzin tegengaan door de kracht van het middenveld.

De polarisatie in onze samenleving wordt versterkt door een gebrek aan echte burgerparticipatie.

Projecten zoals Good Move en de zwemvijver in Neerpede hebben aangetoond dat het stadsbestuur vaak een dovemans oor heeft voor de zorgen van de burgers.

De invoering van Good Move in een aantal gemeenten toont hoe participatie niet moet. Door ondoorzichtige participatieprocessen, lange online vergaderingen te organiseren of door participatie niet vorm te geven met gezaghebbende stemmen in de buurt, ontstaan geen gedragen beslissingen. Dat moet anders.

We voeren een buurtbudget in.

Dat is een som geld voor een wijk of een buurt. De bewoners kunnen dat geld gebruiken om de samenhang of de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Projecten die via wijk- of buurtbudgetten gerealiseerd worden, kunnen bovendien heel kleinschalig en laagdrempelig zijn. Dit laat toe om quick wins binnen te halen, waardoor het nodige vertrouwen voor duurzame samenwerkingen groeit.

2. We erkennen van de rol van de Federale Staat in Brussel.

De federale overheid is één van de belangrijkste actoren op het terrein in de hoofdstad:

  • talloze federale overheidsdiensten en –administraties
  • de stations en terreinen van de NMBS
  • de Federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  • het zetelbeleid ten aanzien van Europese en internationale instellingen
  • de rol van de Federale politie en veiligheidsdiensten en van justitie en het gevangeniswezen
  • het beheer van heel wat vastgoed via de Regie der Gebouwen, de opvang, registratie en – desgevallend – uitwijzing van migranten en vluchtelingen, enz.

Het is dan ook essentieel dat de Federale Staat als cruciale actor op het terrein haar eigen rol ontwikkelt en opneemt in de uitbouw van de toekomst van de hoofdstad.

Dit kan zich niet langer louter beperken tot het periodiek onderhandelen van een Beliris-samenwerkingsakkoord of akkoord gaan met de uitgaven van het Fonds Europese Toppen zonder grondige controle of de beoogde doelstellingen worden bereikt.

De NMBS moet meer samenwerken met de federale overheid.

De federale overheid en de NMBS moeten actieve partners zijn in het Brusselse mobiliteitsbeleid, o.m. via het uitgebreide netwerk aan stations in het hoofdstedelijk gewest. Zij moeten ook actieve partners zijn in de leefbaarheid, netheid en veiligheid van de stations èn hun omgeving en dit op structurele wijze en niet alleen punctueel, naar aanleiding van crisissituaties.

Dit zijn maar een paar zaken dat ik voorstel op vlak van een beter bestuur in Brussel. 

Voor een volledig overzicht, bezoek de link hieronder.